• Drug #25

  • Objects on Rails, the andrzejkrzywda way - Andrzej Krzywda
  • Fight globals with fiber globals - Robert Pankowecki
  • -Amber.js- Ember.js (Not) Yet another JS MVC - Michał Łomnicki
  • DRUG status, facts, future - Paweł Pacana
  • Travis CI - rozproszona ciągła integracja dla społeczności otwartego kodu - Mike Połtyn
  • Object oriented models, pt. 1 - Jan Dudek

  szczegóły

 • ZOMG! Drug #24

  • Decoupling stats using sinatra/activerecord and REST - Jeppe Liisberg
  • Testing communication with external services in Rails and EventMachine - Robert Pankowecki
  • A few thoughts on testing rich-client applications - Jan Dudek
  • Advanced (Postgre)SQL Queries - Marek Janukowicz
  • Serve your API with Goliath - Paweł Pacana

  szczegóły

 • Drug #23

  • Box2d - Jan Filipowski
  • DRUG-bot and stuff - Piotr Niełacny

  szczegóły

 • Drug #22

  • Programowanie aspektowe w Ruby z aquarium - Andrzej Krzywda
  • schema_plus - foreign keys don't hurt - Michał Łomnicki
  • Zeroconf - zero problem for networked daemons - Paweł Pacana

  szczegóły

 • Drug #21

  • Dlaczego nie zrezygnuję z Prevayler'a - Paweł Wielgus
  • Ale czy madeleine da radę? Porównanie wydajności mysql i madeleine - Tomasz Nazar
  • Programowanie aspektowe w Ruby z aquarium - Andrzej Krzywda
  • Scala showoff - Tymon Tobolski
  • Krotko o callbackach w rails - Piotr Niełacny

  szczegóły