• DRUG wroc_love.rb

  • wroc_love.rb facts - Paweł Pacana
  • hexagonal.js - current status and future plans - Andrzej Krzywda

  szczegóły

 • DRUG #39

  • PubTraffic - Robert Ignasiak
  • Parslet: PEG parser generator - Mateusz Lenik
  • CoffeeDesktop - Mateusz Bajorski
  • hexagonal.js - how we're gonna conquer the world - Jan Filipowski
  • TBA - Piotr Niełacny

  szczegóły

 • DRUG #38

  • SPDYyyy - Robert Pankowecki
  • gamification: hype or game changer - Piotr Zaniewicz
  • R programming language - Rafał Łasocha
  • Github as a Datastore - Rafał Hirsz
  • HTML5 Web Storage - Przemysław Kowalczyk
  • Playing with Ruby syntax - Piotr Niełacny
  • Unit tests for your sprint - Stanisław Kolarzowski

  szczegóły

 • DRUG #37

  • Desktop.js - Mateusz Bajorski
  • Hexagonal / Ports & Adapters in Ruby - Jan Filipowski
  • Gosu::Sprite – missing class - Grzegorz Łuszczek
  • Streaming Canvas animation - Stanisław Kolarzowski
  • %w(when why)[rand(2)] automated testing fails - Bartosz Pietrzak

  szczegóły

 • DRUG #36

  • WebMonitorApp – Forget Ruby. Forget CoffeeScript. Do SOA - Michał Łomnicki
  • Philosophical origins of class-based and prototype-based object-oriented paradigms - Jan Filipowski
  • Monit - Mateusz Lenik
  • wroc_love.rb 2013 - Paweł Pacana
  • Forget schroot, try Vagrant & LittleChef for local development - Robert Pankowecki
  • DRUG facts - Paweł Pacana
  • Productivity for programmers - Grzegorz Wilczyński
  • Frontend first - Andrzej Krzywda

  szczegóły