Drug #6


ul. Chełmońskiego 12, Wrocław (PWr, budynek P-6 sala 12)

Zgłoszone prezentacje:

  • Odchudzanie klas modeli (Rails) - Andrzej Krzywda
  • Git - workflow - Stanisław Kolarzowski