Drug #5


ul. Chełmońskiego 12, Wrocław (PWr, budynek P-6 sala 12)

Zgłoszone prezentacje:

  • Capistrano i deployment - Marcin Jędras
  • Kilka sztuczek i quirków w Ruby - Michał Łomnicki