Drug #4


ul. Chełmońskiego 12, Wrocław (PWr, budynek P-6 sala 12)

Zgłoszone prezentacje:

  • EventMachine i Asynchroniczne I/O - Paweł Pacana