Drug #3


ul. Chełmońskiego 12, Wrocław (PWr, budynek P-6 sala 12)

Zgłoszone prezentacje:

  • Git - Piotr Sarnacki
  • Gem Bundler - Paweł Pacana