Drug #2


ul. Chełmońskiego 12, Wrocław (PWr, budynek P-6 sala 12)

Zgłoszone prezentacje:

  • DVCS - wprowadzenie - Paweł Pacana
  • Mercurial - Paweł Pacana
  • Scrum PM + Redmine - Marcin Jędras