Drug #16


ul. Ruska 35, Wrocław (WrocLove Pub)

Zgłoszone prezentacje:

  • Digging into Rails 3.x internals - Michał Taszycki
  • Jakie jest IQ twoich widoków? - Robert Pankowecki
  • Rails i Node.js - dobrana para? - Michał Łomnicki
  • WebSocket - Piotr Niełacny
Odwołane prezentacje:
  • Facebook + Rails - Staszek Kolarzowski