Drug #15


ul. Ruska 35, Wrocław (WrocLove Pub)

Zgłoszone prezentacje:

  • CoffeeScript - Jan Filipowski
  • Rails - ładowanie kodu - Jan Dudek
  • Linux + Virt + Ruby - Paweł Pacana
  • DCI: Data, Context, Interaction w Rubym - Andrzej Krzywda