Drug #11


ul. Chełmońskiego 12, Wrocław (PWr, budynek P-6 sala 12)

Zgłoszone prezentacje:

  • Pluginy do wersjonowania (Rails) - Marek Janukowicz