Drug #10


ul. Chełmońskiego 12, Wrocław (PWr, budynek P-6 sala 12)

Zgłoszone prezentacje:

  • Rails 2.3.x vs 3.x / Ruby 1.8.7 vs 1.9 - Marcin Jędras
  • Unobtrusive Javascript vs. Ajax a'la GMail - Arek Flinik
  • Aplikacje przy dużych obciążeniach - Marek Janukowicz, Marcin Jędras