Drug #1


ul. Chełmońskiego 12, Wrocław (PWr, budynek P-6 sala 12)

Zgłoszone prezentacje:

  • Rails 3.0 - Michał Łomnicki